သား သမီး(၇)ေယာက္ ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးခဲ့ေပမယ့္ အသက္၉၆ႏွစ္အ႐ြယ္ မိခင္တစ္ေယာက္ ရဲ႕ ေနဝင္ခ်ိန္

သား သမီး(၇)ေယာက္ ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးခဲ့ေပမယ့္ အသက္၉၆ႏွစ္အ႐ြယ္ မိခင္တစ္ေယာက္ ရဲ႕ ေနဝင္ခ်ိန္

အသက္၆၉ႏွစ္အရြယ္ မိခင္အိုႀကီးတစ္ဦးသည္သားသမီး ၇ေယာက္လုံးကို ပင္ပန္းဆင္းရဲႀကီးစြာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးခဲ့ေသာ္လည္းမလုပ္နိုင္ မကိုင္နိုင္သည့္အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ မည္သူကမွ လွည့္ၾကည့္ခဲ့ျခင္းမရွိပဲပ္တြက္ေနၾကကာ အိမ္စုတ္ေလးမွာတစ္ေယာက္တည္း ခ်န္ထားခဲ့ၾကသည္။

မိခင္ျဖစ္သူသည္ ငယ္စဥ္က ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ အလုပ္လုပ္ခဲ့ရသည့္ ဒဏ္ေၾကာင့္အိုမင္းလာေသာအခါ မၾကာခဏေနမေကာင္းျဖစ္ၿပီး အိပ္ရာထဲတြင္သာ အျမဲလိုလို လွဲေနခဲ့ရသည္။

မိခင္အိုႀကီးရဲ့ သားသမီးေတြမွာ အရြယ္ေရာက္သည္ႏွင့္အကုန္လုံးက အိမ္ေထာင္ေတြက်ကုန္ၿပီး အျခားရပ္ရြာသို႔ ေျပာင္းကုန္ၾကကာေနမေကာင္းသည့္အခ်ိန္ေလးတြင္အနားမွာရွိေနေစခ်င္တာေၾကာင့္ “

အေမက သားတို႔သမီးတို႔အေပၚမွာ မႀကိဳက္တာေတြအမွားေတြလုပ္မိသြားရင္ ေတာင္းပန္ပါတယ္”ဟုဆိုကာ အိမ္ျပန္လာရန္ ေမၽွာ္လင့္ေနဆဲျဖစ္သည္။ကံေကာင္းစြာပဲ မိခင္အိုႀကီးအား ေဒသခံမ်ားမွအိမ္စုတ္ေလးကို ဖ်တ္ၿပီးအသစ္ေဆာက္လုပ္ေပးၿပီးေနာက္

လိုအပ္သည့္ ေဆးဝါးႏွင့္စားစရာတို႔ကို လႉဒါန္းေပးခဲ့သည္။ခရက္ဒစ္

သား သမီး(၇)ေယာက္ ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးခဲ့ေပမယ့္ အသက္၉၆ႏွစ္အ႐ြယ္ မိခင္တစ္ေယာက္ ရဲ႕ ေနဝင္ခ်ိန္

အသက္၆၉ႏွစ္အရြယ္ မိခင္အိုႀကီးတစ္ဦးသည္သားသမီး ၇ေယာက္လုံးကို ပင္ပန္းဆင္းရဲႀကီးစြာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးခဲ့ေသာ္လည္းမလုပ္နိုင္ မကိုင္နိုင္သည့္အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ မည္သူကမွ လွည့္ၾကည့္ခဲ့ျခင္းမရွိပဲပ္တြက္ေနၾကကာ အိမ္စုတ္ေလးမွာတစ္ေယာက္တည္း ခ်န္ထားခဲ့ၾကသည္။

မိခင္ျဖစ္သူသည္ ငယ္စဥ္က ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ အလုပ္လုပ္ခဲ့ရသည့္ ဒဏ္ေၾကာင့္အိုမင္းလာေသာအခါ မၾကာခဏေနမေကာင္းျဖစ္ၿပီး အိပ္ရာထဲတြင္သာ အျမဲလိုလို လွဲေနခဲ့ရသည္။

မိခင္အိုႀကီးရဲ့ သားသမီးေတြမွာ အရြယ္ေရာက္သည္ႏွင့္အကုန္လုံးက အိမ္ေထာင္ေတြက်ကုန္ၿပီး အျခားရပ္ရြာသို႔ ေျပာင္းကုန္ၾကကာေနမေကာင္းသည့္အခ်ိန္ေလးတြင္အနားမွာရွိေနေစခ်င္တာေၾကာင့္ “

အေမက သားတို႔သမီးတို႔အေပၚမွာ မႀကိဳက္တာေတြအမွားေတြလုပ္မိသြားရင္ ေတာင္းပန္ပါတယ္”ဟုဆိုကာ အိမ္ျပန္လာရန္ ေမၽွာ္လင့္ေနဆဲျဖစ္သည္။ကံေကာင္းစြာပဲ မိခင္အိုႀကီးအား ေဒသခံမ်ားမွအိမ္စုတ္ေလးကို ဖ်တ္ၿပီးအသစ္ေဆာက္လုပ္ေပးၿပီးေနာက္

လိုအပ္သည့္ ေဆးဝါးႏွင့္စားစရာတို႔ကို လႉဒါန္းေပးခဲ့သည္။ခရက္ဒစ္

သား သမီး(၇)ေယာက္ ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးခဲ့ေပမယ့္ အသက္၉၆ႏွစ္အ႐ြယ္ မိခင္တစ္ေယာက္ ရဲ႕ ေနဝင္ခ်ိန္

အသက္၆၉ႏွစ္အရြယ္ မိခင္အိုႀကီးတစ္ဦးသည္သားသမီး ၇ေယာက္လုံးကို ပင္ပန္းဆင္းရဲႀကီးစြာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးခဲ့ေသာ္လည္းမလုပ္နိုင္ မကိုင္နိုင္သည့္အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ မည္သူကမွ လွည့္ၾကည့္ခဲ့ျခင္းမရွိပဲပ္တြက္ေနၾကကာ အိမ္စုတ္ေလးမွာတစ္ေယာက္တည္း ခ်န္ထားခဲ့ၾကသည္။


မိခင္ျဖစ္သူသည္ ငယ္စဥ္က ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ အလုပ္လုပ္ခဲ့ရသည့္ ဒဏ္ေၾကာင့္အိုမင္းလာေသာအခါ မၾကာခဏေနမေကာင္းျဖစ္ၿပီး အိပ္ရာထဲတြင္သာ အျမဲလိုလို လွဲေနခဲ့ရသည္။

မိခင္အိုႀကီးရဲ့ သားသမီးေတြမွာ အရြယ္ေရာက္သည္ႏွင့္အကုန္လုံးက အိမ္ေထာင္ေတြက်ကုန္ၿပီး အျခားရပ္ရြာသို႔ ေျပာင္းကုန္ၾကကာေနမေကာင္းသည့္အခ်ိန္ေလးတြင္အနားမွာရွိေနေစခ်င္တာေၾကာင့္ “

အေမက သားတို႔သမီးတို႔အေပၚမွာ မႀကိဳက္တာေတြအမွားေတြလုပ္မိသြားရင္ ေတာင္းပန္ပါတယ္”ဟုဆိုကာ အိမ္ျပန္လာရန္ ေမၽွာ္လင့္ေနဆဲျဖစ္သည္။ကံေကာင္းစြာပဲ မိခင္အိုႀကီးအား ေဒသခံမ်ားမွအိမ္စုတ္ေလးကို ဖ်တ္ၿပီးအသစ္ေဆာက္လုပ္ေပးၿပီးေနာက္

လိုအပ္သည့္ ေဆးဝါးႏွင့္စားစရာတို႔ကို လႉဒါန္းေပးခဲ့သည္။ခရက္ဒစ္

Leave a Reply

Your email address will not be published.