ယေန႔ေလးမွာ အသက္(၅၇)ႏွစ္ျပည့္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ နိုင္ငံေက်ာ္ Rocker အဆိုေတာ္ႀကီး ေလးျဖဴ

ယေန႔ေလးမွာ အသက္(၅၇)ႏွစ္ျပည့္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ နိုင္ငံေက်ာ္ Rocker အဆိုေတာ္ႀကီး ေလးျဖဴ


ခ်စ္ပရိတ္သတ္ႀကီးေရယေန႔ေလးကေတာ့ပရိတ္သတ္ေတြအားလုံးကတစ္ခဲနက္အားေပးျခင္းခံရတဲ့ Rocker အဆိူေတာ္ႀကီးေလးျဖဴရဲ့က်ေရာက္တဲ့ေမြး ေန႔ရက္ေလးပဲဖစ္ပါတယ္။

ေလးျဖဴရဲ့သီခ်င္းတိုင္းကေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးသူ႔ရဲ့အသံပါဝါကေတာ့ပရိတ္သတ္ေတြအားလုံးကိုလႊမ္းျခဳံသြားနိုင္ရေလာက္ေအာင္ပါရမီရွိသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။

Rocker ႀကီးေလးျဖဴကေတာ့ဂီတအႏုပညာအခ်င္ခ်င္းကေတာင္ေလးစားခ်စ္ခင္ရသူတစိေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ယေန႔မွာအသက္(၅၇)ႏွစ္ျပည္သြားတဲ့ Rockerႀကီးအတြက္ေမြးေန႔ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းသြားေပးၾကပါဦးေနာ္။

ယေန႔ေလးမွာ အသက္(၅၇)ႏွစ္ျပည့္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ နိုင္ငံေက်ာ္ Rocker အဆိုေတာ္ႀကီး ေလးျဖဴ


ခ်စ္ပရိတ္သတ္ႀကီးေရယေန႔ေလးကေတာ့ပရိတ္သတ္ေတြအားလုံးကတစ္ခဲနက္အားေပးျခင္းခံရတဲ့ Rocker အဆိူေတာ္ႀကီးေလးျဖဴရဲ့က်ေရာက္တဲ့ေမြး ေန႔ရက္ေလးပဲဖစ္ပါတယ္။

ေလးျဖဴရဲ့သီခ်င္းတိုင္းကေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးသူ႔ရဲ့အသံပါဝါကေတာ့ပရိတ္သတ္ေတြအားလုံးကိုလႊမ္းျခဳံသြားနိုင္ရေလာက္ေအာင္ပါရမီရွိသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။

Rocker ႀကီးေလးျဖဴကေတာ့ဂီတအႏုပညာအခ်င္ခ်င္းကေတာင္ေလးစားခ်စ္ခင္ရသူတစိေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ယေန႔မွာအသက္(၅၇)ႏွစ္ျပည္သြားတဲ့ Rockerႀကီးအတြက္ေမြးေန႔ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းသြားေပးၾကပါဦးေနာ္။

ယေန႔ေလးမွာ အသက္(၅၇)ႏွစ္ျပည့္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ နိုင္ငံေက်ာ္ Rocker အဆိုေတာ္ႀကီး ေလးျဖဴ

ခ်စ္ပရိတ္သတ္ႀကီးေရယေန႔ေလးကေတာ့ပရိတ္သတ္ေတြအားလုံးကတစ္ခဲနက္အားေပးျခင္းခံရတဲ့ Rocker အဆိူေတာ္ႀကီးေလးျဖဴရဲ့က်ေရာက္တဲ့ေမြး ေန႔ရက္ေလးပဲဖစ္ပါတယ္။

ေလးျဖဴရဲ့သီခ်င္းတိုင္းကေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးသူ႔ရဲ့အသံပါဝါကေတာ့ပရိတ္သတ္ေတြအားလုံးကိုလႊမ္းျခဳံသြားနိုင္ရေလာက္ေအာင္ပါရမီရွိသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။

Rocker ႀကီးေလးျဖဴကေတာ့ဂီတအႏုပညာအခ်င္ခ်င္းကေတာင္ေလးစားခ်စ္ခင္ရသူတစိေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ယေန႔မွာအသက္(၅၇)ႏွစ္ျပည္သြားတဲ့ Rockerႀကီးအတြက္ေမြးေန႔ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းသြားေပးၾကပါဦးေနာ္။

ယေန႔ေလးမွာ အသက္(၅၇)ႏွစ္ျပည့္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ နိုင္ငံေက်ာ္ Rocker အဆိုေတာ္ႀကီး ေလးျဖဴ

ခ်စ္ပရိတ္သတ္ႀကီးေရယေန႔ေလးကေတာ့ပရိတ္သတ္ေတြအားလုံးကတစ္ခဲနက္အားေပးျခင္းခံရတဲ့ Rocker အဆိူေတာ္ႀကီးေလးျဖဴရဲ့က်ေရာက္တဲ့ေမြး ေန႔ရက္ေလးပဲဖစ္ပါတယ္။

ေလးျဖဴရဲ့သီခ်င္းတိုင္းကေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးသူ႔ရဲ့အသံပါဝါကေတာ့ပရိတ္သတ္ေတြအားလုံးကိုလႊမ္းျခဳံသြားနိုင္ရေလာက္ေအာင္ပါရမီရွိသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။

Rocker ႀကီးေလးျဖဴကေတာ့ဂီတအႏုပညာအခ်င္ခ်င္းကေတာင္ေလးစားခ်စ္ခင္ရသူတစိေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ယေန႔မွာအသက္(၅၇)ႏွစ္ျပည္သြားတဲ့ Rockerႀကီးအတြက္ေမြးေန႔ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းသြားေပးၾကပါဦးေနာ္။

ယေန႔ေလးမွာ အသက္(၅၇)ႏွစ္ျပည့္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ နိုင္ငံေက်ာ္ Rocker အဆိုေတာ္ႀကီး ေလးျဖဴ


ခ်စ္ပရိတ္သတ္ႀကီးေရယေန႔ေလးကေတာ့ပရိတ္သတ္ေတြအားလုံးကတစ္ခဲနက္အားေပးျခင္းခံရတဲ့ Rocker အဆိူေတာ္ႀကီးေလးျဖဴရဲ့က်ေရာက္တဲ့ေမြး ေန႔ရက္ေလးပဲဖစ္ပါတယ္။

ေလးျဖဴရဲ့သီခ်င္းတိုင္းကေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးသူ႔ရဲ့အသံပါဝါကေတာ့ပရိတ္သတ္ေတြအားလုံးကိုလႊမ္းျခဳံသြားနိုင္ရေလာက္ေအာင္ပါရမီရွိသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။

Rocker ႀကီးေလးျဖဴကေတာ့ဂီတအႏုပညာအခ်င္ခ်င္းကေတာင္ေလးစားခ်စ္ခင္ရသူတစိေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ယေန႔မွာအသက္(၅၇)ႏွစ္ျပည္သြားတဲ့ Rockerႀကီးအတြက္ေမြးေန႔ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းသြားေပးၾကပါဦးေနာ္။

ယေန႔ေလးမွာ အသက္(၅၇)ႏွစ္ျပည့္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ နိုင္ငံေက်ာ္ Rocker အဆိုေတာ္ႀကီး ေလးျဖဴ

ခ်စ္ပရိတ္သတ္ႀကီးေရယေန႔ေလးကေတာ့ပရိတ္သတ္ေတြအားလုံးကတစ္ခဲနက္အားေပးျခင္းခံရတဲ့ Rocker အဆိူေတာ္ႀကီးေလးျဖဴရဲ့က်ေရာက္တဲ့ေမြး ေန႔ရက္ေလးပဲဖစ္ပါတယ္။

ေလးျဖဴရဲ့သီခ်င္းတိုင္းကေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးသူ႔ရဲ့အသံပါဝါကေတာ့ပရိတ္သတ္ေတြအားလုံးကိုလႊမ္းျခဳံသြားနိုင္ရေလာက္ေအာင္ပါရမီရွိသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။

Rocker ႀကီးေလးျဖဴကေတာ့ဂီတအႏုပညာအခ်င္ခ်င္းကေတာင္ေလးစားခ်စ္ခင္ရသူတစိေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ယေန႔မွာအသက္(၅၇)ႏွစ္ျပည္သြားတဲ့ Rockerႀကီးအတြက္ေမြးေန႔ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းသြားေပးၾကပါဦးေနာ္။

ယေန႔ေလးမွာ အသက္(၅၇)ႏွစ္ျပည့္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ နိုင္ငံေက်ာ္ Rocker အဆိုေတာ္ႀကီး ေလးျဖဴ


ခ်စ္ပရိတ္သတ္ႀကီးေရယေန႔ေလးကေတာ့ပရိတ္သတ္ေတြအားလုံးကတစ္ခဲနက္အားေပးျခင္းခံရတဲ့ Rocker အဆိူေတာ္ႀကီးေလးျဖဴရဲ့က်ေရာက္တဲ့ေမြး ေန႔ရက္ေလးပဲဖစ္ပါတယ္။

ေလးျဖဴရဲ့သီခ်င္းတိုင္းကေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးသူ႔ရဲ့အသံပါဝါကေတာ့ပရိတ္သတ္ေတြအားလုံးကိုလႊမ္းျခဳံသြားနိုင္ရေလာက္ေအာင္ပါရမီရွိသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။

Rocker ႀကီးေလးျဖဴကေတာ့ဂီတအႏုပညာအခ်င္ခ်င္းကေတာင္ေလးစားခ်စ္ခင္ရသူတစိေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ယေန႔မွာအသက္(၅၇)ႏွစ္ျပည္သြားတဲ့ Rockerႀကီးအတြက္ေမြးေန႔ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းသြားေပးၾကပါဦးေနာ္။

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.