လက္ရွိမုန္တိုင္းဒဏ္ခံေနရသည့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕အေျခေန

လက္ရွိမုန္တိုင္းဒဏ္ခံေနရသည့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕အေျခေန

ဓမၼာ႐ုံမွာ တိမ္းေရွာင္ခိုင္းထားရတဲ့ ထမင္းထုပ္ေဝရမဲ့ မိသားစုေတြ ရွိေနပါၿပီး။ ယခု ညေန(4:15)Pmအခ်ိန္ထိ ေလေရာ မိုးေရာ အျပင္းထန္ဆုံးအေျခအေနမွာရွိေနဆဲပါ။

တၿမိဳ႕လုံးအႏွံ့ သစ္ပင္ေတြလဲပါတယ္။ ဓါတ္တိုင္ေတြ က်ိဳးပါတယ္။ ေနအိမ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေလဒဏ္မခံနိုင္ပဲ အမိုးမ်ားလန္ထြက္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕သစ္ပင္ႀကီးေတြလဲၿပီး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းနဲ႔ အိမ္အခ်ိဳ႕ပိပါတယ္။

သာယာေအးနဲ႔ ေဇယ်ာသီရိ ၿမိဳ႕သစ္ဘက္က ျမစ္ကမ္းနား ကေနအိမ္ေတြက တဲအိမ္အမ်ားစုျဖစ္လို႔ ေလဒဏ္မိုးဒဏ္ မခံနိုင္ပဲ ေနလို႔မရေတာ့တဲ့ အေျခအေနထိျဖစ္ကုန္ပါတယ္။

အဲဒီ အိမ္ေတြမွာ ဗိုက္ႀကီးသည္ေတြ ကေလးငယ္ေတြ သက္ႀကီးရြယ္အို အဖိုးအဖြားေတြပါေနလို႔ လက္ရွိသူတို႔ ကိုေဘးလြတ္ရာ ဓမၼာ႐ုံကို ေရြ႕ေျပာင္းေနခိုင္းထားပါတယ္။

 

လက္ရွိ လူဦးေရ (၆၀)ခန႔္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းထား ေပးရပါတယ္။ သူတို႔ေတြအတြက္ေသခ်ာေပါက္ ထမင္းထုပ္ ခ်က္ရပါမယ္။ မိုးနည္းနည္းအေျခအေနၿငိမ္တာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ပိုက္ဆံ ထုတ္ေပးၿပီး ခ်က္ခိုင္းဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။

အျမန္ဆုံးဟင္း ဘဲဥပဲ ျဖစ္ဖို႔မ်ားပါတယ္။ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ေတြေရာ တၿမိဳ႕လုံးက RESCUE အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ေတြေရာ လက္မလည္ေအာင္ ရွင္းလင္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနရပါတယ္။

အထက္ေဖာ္ျပတာေတြကေတာ့ ယခုလက္ရွိ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ရဲ့အေျခအေနပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အတတ္နိုင္ဆုံး အျပင္မထြက္ၾကတာ အေကာင္းဆုံးပါ။
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ေဘးလြတ္ရာ ဓမၼာ႐ုံကို ေျပာင္းေရႊ႕ ထားတဲ့ မိသားစု (၆၀)စာေလာက္အတြက္ ထမင္းထုပ္ ခ်က္လႉ ဖို႔ စီစဥ္ရပါဦးမယ္။crd

လက္ရွိမုန္တိုင္းဒဏ္ခံေနရသည့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕အေျခေန

 

ဓမၼာ႐ုံမွာ တိမ္းေရွာင္ခိုင္းထားရတဲ့ ထမင္းထုပ္ေဝရမဲ့ မိသားစုေတြ ရွိေနပါၿပီး။ ယခု ညေန(4:15)Pmအခ်ိန္ထိ ေလေရာ မိုးေရာ အျပင္းထန္ဆုံးအေျခအေနမွာရွိေနဆဲပါ။

တၿမိဳ႕လုံးအႏွံ့ သစ္ပင္ေတြလဲပါတယ္။ ဓါတ္တိုင္ေတြ က်ိဳးပါတယ္။ ေနအိမ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေလဒဏ္မခံနိုင္ပဲ အမိုးမ်ားလန္ထြက္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕သစ္ပင္ႀကီးေတြလဲၿပီး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းနဲ႔ အိမ္အခ်ိဳ႕ပိပါတယ္။

သာယာေအးနဲ႔ ေဇယ်ာသီရိ ၿမိဳ႕သစ္ဘက္က ျမစ္ကမ္းနား ကေနအိမ္ေတြက တဲအိမ္အမ်ားစုျဖစ္လို႔ ေလဒဏ္မိုးဒဏ္ မခံနိုင္ပဲ ေနလို႔မရေတာ့တဲ့ အေျခအေနထိျဖစ္ကုန္ပါတယ္။

အဲဒီ အိမ္ေတြမွာ ဗိုက္ႀကီးသည္ေတြ ကေလးငယ္ေတြ သက္ႀကီးရြယ္အို အဖိုးအဖြားေတြပါေနလို႔ လက္ရွိသူတို႔ ကိုေဘးလြတ္ရာ ဓမၼာ႐ုံကို ေရြ႕ေျပာင္းေနခိုင္းထားပါတယ္။

လက္ရွိ လူဦးေရ (၆၀)ခန႔္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းထား ေပးရပါတယ္။ သူတို႔ေတြအတြက္ေသခ်ာေပါက္ ထမင္းထုပ္ ခ်က္ရပါမယ္။ မိုးနည္းနည္းအေျခအေနၿငိမ္တာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ပိုက္ဆံ ထုတ္ေပးၿပီး ခ်က္ခိုင္းဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။

အျမန္ဆုံးဟင္း ဘဲဥပဲ ျဖစ္ဖို႔မ်ားပါတယ္။ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ေတြေရာ တၿမိဳ႕လုံးက RESCUE အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ေတြေရာ လက္မလည္ေအာင္ ရွင္းလင္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနရပါတယ္။

အထက္ေဖာ္ျပတာေတြကေတာ့ ယခုလက္ရွိ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ရဲ့အေျခအေနပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အတတ္နိုင္ဆုံး အျပင္မထြက္ၾကတာ အေကာင္းဆုံးပါ။
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ေဘးလြတ္ရာ ဓမၼာ႐ုံကို ေျပာင္းေရႊ႕ ထားတဲ့ မိသားစု (၆၀)စာေလာက္အတြက္ ထမင္းထုပ္ ခ်က္လႉ ဖို႔ စီစဥ္ရပါဦးမယ္။crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.