ခ်စ္သူနဲ႔ရန္ျဖစ္ၿပီး ကြန္ဒို၂၆ လႊာကခုန္ခ်ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသမီး

ခ်စ္သူနဲ႔ရန္ျဖစ္ၿပီး ကြန္ဒို၂၆ လႊာကခုန္ခ်ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသမီး

တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ ၂ နာရီခန႔္က ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ကြန္ဒို တစ္လုံး ရဲ့ ၂၆ လႊာ က ျပဳတ္က်ခဲ့တဲ့ ထိုင္း အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ဒဏ္ရာ အျပင္းအထန္ ရရွိခဲ့ပါတယ္

အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာ သို႔ ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕မ်ား ငါးမိနစ္ အတြင္းေရာက္ရွိခဲ့ေပမယ့္ အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီး ဟာေဆး႐ုံမွာ နံနက္ ေလးနာရီအထိ ေစာင့္ၿပီးမွ

ေဆးကုသမႈ ခံယူခဲ့ရေၾကာင္း ကယ္ဆယ္ေရး သမားမ်ား ကေျပာ ၾကား ပါတယ္။ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ ၂ နာရီခန႔္က ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ကြန္ဒို တစ္လုံး ရဲ့ ၂၆ လႊာ က ျပဳတ္က်ခဲ့တဲ့ ထိုင္း အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ဒဏ္ရာ အျပင္းအထန္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။

အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာ သို႔ ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕မ်ား ငါးမိနစ္ အတြင္းေရာက္ရွိခဲ့ေပမယ့္ အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီး ဟာေဆး႐ုံမွာ နံနက္ ေလးနာရီအထိ ေစာင့္ၿပီးမွ

ေဆးကုသမႈ ခံယူခဲ့ရေၾကာင္း ကယ္ဆယ္ေရး သမားမ်ား ကေျပာ ၾကား ပါတယ္။

ခ်စ္သူနဲ႔ရန္​​ျဖစ္ၿပီး ကြန္ဒို၂၆ လႊာကခုန္ခ်ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသမီး

 

တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ ၂ နာရီခန႔္က ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ကြန္ဒို တစ္လုံး ရဲ့ ၂၆ လႊာ က ျပဳတ္က်ခဲ့တဲ့ ထိုင္း အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ဒဏ္ရာ အျပင္းအထန္ ရရွိခဲ့ပါတယ္

အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာ သို႔ ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕မ်ား ငါးမိနစ္ အတြင္းေရာက္ရွိခဲ့ေပမယ့္ အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီး ဟာေဆး႐ုံမွာ နံနက္ ေလးနာရီအထိ ေစာင့္ၿပီးမွ

ေဆးကုသမႈ ခံယူခဲ့ရေၾကာင္း ကယ္ဆယ္ေရး သမားမ်ား ကေျပာ ၾကား ပါတယ္။ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ ၂ နာရီခန႔္က ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ကြန္ဒို တစ္လုံး ရဲ့ ၂၆ လႊာ က ျပဳတ္က်ခဲ့တဲ့ ထိုင္း အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ဒဏ္ရာ အျပင္းအထန္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။

အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာ သို႔ ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕မ်ား ငါးမိနစ္ အတြင္းေရာက္ရွိခဲ့ေပမယ့္ အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီး ဟာေဆး႐ုံမွာ နံနက္ ေလးနာရီအထိ ေစာင့္ၿပီးမွ

ေဆးကုသမႈ ခံယူခဲ့ရေၾကာင္း ကယ္ဆယ္ေရး သမားမ်ား ကေျပာ ၾကား ပါတယ္။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*