ကိုယ္တိုင္ ေရေမြးထုတ္ၿပီး ေရာင္းခ်ေပးမွာမလို႔ ဝယ္ယူအားေပးၾကဖို႔ေျပာလာတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ဒါရိုတ္တာခင္လွိုင္

ကိုယ္တိုင္ ေရေမြးထုတ္ၿပီး ေရာင္းခ်ေပးမွာမလို႔ ဝယ္ယူအားေပးၾကဖို႔ေျပာလာတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ဒါရိုတ္တာခင္လွိုင္

ပရိသတ္ႀကီးေရဟာသလူရႊင္ေတာ္ဒါရိုတ္တာခင္လွိုင္တို႔မိသားစုေလးကေတာ့ကိုယ္စီအႏုပညာနယ္ပယ္မွာေအာင္ျမင္ေနၾကၿပီး အားလုံးက်အားက်ရတဲ့မိသားစုေလးျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိမွာေတာ့ ခင္လွိုင္က႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးေတြကို ကိုယ္တိုင္ဒါရိုတ္တာအေနနဲ႔ ရိုတ္ကူးေနရတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ဒီေန႔မွာေတာ့ ခင္လွိုင္ကကိုယ္တိုင္ေရေမြးထုတ္ၿပီးေရာင္းခ်ေပးမယ့္အေၾကာင္းေျပာျပလာတာျဖစ္ပါတယ္။

 

ခင္လွိုင္က Mak Mak Perfume (Cele,Active Guy,Kara Mak,Crush) ေရေမႊး၄မ်ိဳးကို ေရာင္းခ်ေပးမယ္ျဖစ္ၿပီး ေန႔စဥ္သုံးစြဲေနေသာတန္ဖိုးႀကီးေရေမႊးမ်ားနည္းတူတစ္ေနကုန္သင္းပ်ံ႕တဲ့ရနံ့ေလးေတြေမႊးပ်ံ႕ေနမွာပါဆိုၿပီးေျပျပလာတာျဖစ္ပါတယ္။

 

ဒါအျပင္ခင္လွိုင္ကခ်စ္မိတ္ေဆြတို႔ေရ Mak Mak Perfume မ်ားကိုကၽြန္ေတာ့္ဆီမွာဝယ္ယူအားေပးနိုင္ပါၿပီခင္ဗ်ာ ။ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားေမႊးပ်ံ႕ေသာရနံ့မ်ားပိုင္ဆိုင္နိုင္ၾကပါေစဆိုၿပီးသတင္းေကာင္းေလးေျပာျပလာတာျဖစ္ပါတယ္။

Zawgyi Version

ပရိသတ္ႀကီးေရဟာသလူရႊင္ေတာ္ဒါရိုတ္တာခင္လွိုင္တို႔မိသားစုေလးကေတာ့ ကိုယ္စီအႏုပညာနယ္ပယ္မွာေအာင္ျမင္ေနၾကၿပီး အားလုံးက်အားက်ရတဲ့ မိသားစုေလးျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိမွာေတာ့ ခင္လွိုင္က ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးေတြကို ကိုယ္တိုင္ဒါရိုတ္တာအေနနဲ႔ ရိုတ္ကူးေနရတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ဒီေန႔မွာေတာ့ ခင္လွိုင္က ကိုယ္တိုင္ေရေမြးထုတ္ၿပီးေရာင္းခ်ေပးမယ့္အေၾကာင္းေျပာျပလာတာျဖစ္ပါတယ္။

ခင္လွိုင္က Mak Mak Perfume (Cele,Active Guy,Kara Mak,Crush) ေရေမႊး၄မ်ိဳးကို ေရာင္းခ်ေပးမယ္ျဖစ္ၿပီး ေန႔စဥ္သုံးစြဲေနေသာတန္ဖိုးႀကီးေရေမႊးမ်ားနည္းတူတစ္ေနကုန္သင္းပ်ံ႕တဲ့ရနံ့ေလးေတြေမႊးပ်ံ႕ေနမွာပါဆိုၿပီးေျပျပလာတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါအျပင္ခင္လွိုင္ကခ်စ္မိတ္ေဆြတို႔ေရ Mak Mak Perfume မ်ားကိုကၽြန္ေတာ့္ဆီမွာဝယ္ယူအားေပးနိုင္ပါၿပီခင္ဗ်ာ ။ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားေမႊးပ်ံ႕ေသာရနံ့မ်ားပိုင္ဆိုင္နိုင္ၾကပါေစဆိုၿပီးသတင္းေကာင္းေလးေျပာျပလာတာျဖစ္ပါတယ္။

Credit

ကိုယ္တိုင္ ေရေမြးထုတ္ၿပီး ေရာင္းခ်ေပးမွာမလို႔ ဝယ္ယူအားေပးၾကဖို႔ေျပာလာတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ဒါရိုတ္တာခင္လွိုင္

 

ပရိသတ္ႀကီးေရဟာသလူရႊင္ေတာ္ဒါရိုတ္တာခင္လွိုင္တို႔မိသားစုေလးကေတာ့ကိုယ္စီအႏုပညာနယ္ပယ္မွာေအာင္ျမင္ေနၾကၿပီး အားလုံးက်အားက်ရတဲ့မိသားစုေလးျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိမွာေတာ့ ခင္လွိုင္က႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးေတြကို ကိုယ္တိုင္ဒါရိုတ္တာအေနနဲ႔ ရိုတ္ကူးေနရတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ဒီေန႔မွာေတာ့ ခင္လွိုင္ကကိုယ္တိုင္ေရေမြးထုတ္ၿပီးေရာင္းခ်ေပးမယ့္အေၾကာင္းေျပာျပလာတာျဖစ္ပါတယ္။

 

ခင္လွိုင္က Mak Mak Perfume (Cele,Active Guy,Kara Mak,Crush) ေရေမႊး၄မ်ိဳးကို ေရာင္းခ်ေပးမယ္ျဖစ္ၿပီး ေန႔စဥ္သုံးစြဲေနေသာတန္ဖိုးႀကီးေရေမႊးမ်ားနည္းတူတစ္ေနကုန္သင္းပ်ံ႕တဲ့ရနံ့ေလးေတြေမႊးပ်ံ႕ေနမွာပါဆိုၿပီးေျပျပလာတာျဖစ္ပါတယ္။

 

ဒါအျပင္ခင္လွိုင္ကခ်စ္မိတ္ေဆြတို႔ေရ Mak Mak Perfume မ်ားကိုကၽြန္ေတာ့္ဆီမွာဝယ္ယူအားေပးနိုင္ပါၿပီခင္ဗ်ာ ။ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားေမႊးပ်ံ႕ေသာရနံ့မ်ားပိုင္ဆိုင္နိုင္ၾကပါေစဆိုၿပီးသတင္းေကာင္းေလးေျပာျပလာတာျဖစ္ပါတယ္။

Zawgyi Version

ပရိသတ္ႀကီးေရဟာသလူရႊင္ေတာ္ဒါရိုတ္တာခင္လွိုင္တို႔မိသားစုေလးကေတာ့ ကိုယ္စီအႏုပညာနယ္ပယ္မွာေအာင္ျမင္ေနၾကၿပီး အားလုံးက်အားက်ရတဲ့ မိသားစုေလးျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိမွာေတာ့ ခင္လွိုင္က ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးေတြကို ကိုယ္တိုင္ဒါရိုတ္တာအေနနဲ႔ ရိုတ္ကူးေနရတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ဒီေန႔မွာေတာ့ ခင္လွိုင္က ကိုယ္တိုင္ေရေမြးထုတ္ၿပီးေရာင္းခ်ေပးမယ့္အေၾကာင္းေျပာျပလာတာျဖစ္ပါတယ္။

ခင္လွိုင္က Mak Mak Perfume (Cele,Active Guy,Kara Mak,Crush) ေရေမႊး၄မ်ိဳးကို ေရာင္းခ်ေပးမယ္ျဖစ္ၿပီး ေန႔စဥ္သုံးစြဲေနေသာတန္ဖိုးႀကီးေရေမႊးမ်ားနည္းတူတစ္ေနကုန္သင္းပ်ံ႕တဲ့ရနံ့ေလးေတြေမႊးပ်ံ႕ေနမွာပါဆိုၿပီးေျပျပလာတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါအျပင္ခင္လွိုင္ကခ်စ္မိတ္ေဆြတို႔ေရ Mak Mak Perfume မ်ားကိုကၽြန္ေတာ့္ဆီမွာဝယ္ယူအားေပးနိုင္ပါၿပီခင္ဗ်ာ ။ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားေမႊးပ်ံ႕ေသာရနံ့မ်ားပိုင္ဆိုင္နိုင္ၾကပါေစဆိုၿပီးသတင္းေကာင္းေလးေျပာျပလာတာျဖစ္ပါတယ္။

Credit

Leave a Reply

Your email address will not be published.