ခ်စ္သူေကာင္ေလး အသစ္ေလးကို ထုတ္ႂကြားလာတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ေနေဒြးရဲ့ရည္းစားေကာင္း L Htang Ra

ခ်စ္သူေကာင္ေလး အသစ္ေလးကို ထုတ္ႂကြားလာတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ေနေဒြးရဲ့ရည္းစားေကာင္း L Htang Ra

ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ၊အခုတစ္ခါမွာဆိုရင္သ႐ုပ္ေဆာင္ေနေဒြးရဲ့ရည္းစားေကာင္း L Htang Ra က ခ်စ္သူေကာင္ေလးအသစ္ေလးကိုအခုလိုထုတ္ႂကြားလာခဲ့ပါတယ္ေနာ္။

သ႐ုပ္ေဆာင္ေနေဒြးရဲ့ရည္းစားေကာင္း L Htang Ra က ေကာင္ေလးေရ မနာလိုတယ္ ငါ့ထက္အသားျဖဴလို႔၊ငယ္ငယ္ေလးနဲ႔အလုပ္ႀကိဳးစားသူ၊လူႀကီးတစ္ေယာက္လိုဘဲဆုံးမတဲ့သူ ။

Support ေပးသူေလး ခုခ်ိန္မွာ အျပည့္ဝစခ်စ္ေပးေတာ့မယ္ ဆိုၿပီးေတာ့သူမရဲ့ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာထက္မွာေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္၊

 

စာဖတ္ပရိတ္သတ္ႀကီးမ်ားအတြက္ျပန္လည္တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
crd

ခ်စ္သူေကာင္ေလး အသစ္ေလးကို ထုတ္ႂကြားလာတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ေနေဒြးရဲ့ရည္းစားေကာင္း L Htang Ra

ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ၊အခုတစ္ခါမွာဆိုရင္သ႐ုပ္ေဆာင္ေနေဒြးရဲ့ရည္းစားေကာင္း L Htang Ra က ခ်စ္သူေကာင္ေလးအသစ္ေလးကိုအခုလိုထုတ္ႂကြားလာခဲ့ပါတယ္ေနာ္။

သ႐ုပ္ေဆာင္ေနေဒြးရဲ့ရည္းစားေကာင္း L Htang Ra က ေကာင္ေလးေရ မနာလိုတယ္ ငါ့ထက္အသားျဖဴလို႔၊ငယ္ငယ္ေလးနဲ႔အလုပ္ႀကိဳးစားသူ၊လူႀကီးတစ္ေယာက္လိုဘဲဆုံးမတဲ့သူ ။

Support ေပးသူေလး ခုခ်ိန္မွာ အျပည့္ဝစခ်စ္ေပးေတာ့မယ္ ဆိုၿပီးေတာ့သူမရဲ့ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာထက္မွာေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္၊

စာဖတ္ပရိတ္သတ္ႀကီးမ်ားအတြက္ျပန္လည္တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။


crd

ခ်စ္သူေကာင္ေလး အသစ္ေလးကို ထုတ္ႂကြားလာတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ေနေဒြးရဲ့ရည္းစားေကာင္း L Htang Ra

ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ၊အခုတစ္ခါမွာဆိုရင္သ႐ုပ္ေဆာင္ေနေဒြးရဲ့ရည္းစားေကာင္း L Htang Ra က ခ်စ္သူေကာင္ေလးအသစ္ေလးကိုအခုလိုထုတ္ႂကြားလာခဲ့ပါတယ္ေနာ္။

သ႐ုပ္ေဆာင္ေနေဒြးရဲ့ရည္းစားေကာင္း L Htang Ra က ေကာင္ေလးေရ မနာလိုတယ္ ငါ့ထက္အသားျဖဴလို႔၊ငယ္ငယ္ေလးနဲ႔အလုပ္ႀကိဳးစားသူ၊လူႀကီးတစ္ေယာက္လိုဘဲဆုံးမတဲ့သူ ။

Support ေပးသူေလး ခုခ်ိန္မွာ အျပည့္ဝစခ်စ္ေပးေတာ့မယ္ ဆိုၿပီးေတာ့သူမရဲ့ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာထက္မွာေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္၊

စာဖတ္ပရိတ္သတ္ႀကီးမ်ားအတြက္ျပန္လည္တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
crd

ခ်စ္သူေကာင္ေလး အသစ္ေလးကို ထုတ္ႂကြားလာတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ေနေဒြးရဲ့ရည္းစားေကာင္း L Htang Ra

ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ၊အခုတစ္ခါမွာဆိုရင္သ႐ုပ္ေဆာင္ေနေဒြးရဲ့ရည္းစားေကာင္း L Htang Ra က ခ်စ္သူေကာင္ေလးအသစ္ေလးကိုအခုလိုထုတ္ႂကြားလာခဲ့ပါတယ္ေနာ္။

သ႐ုပ္ေဆာင္ေနေဒြးရဲ့ရည္းစားေကာင္း L Htang Ra က ေကာင္ေလးေရ မနာလိုတယ္ ငါ့ထက္အသားျဖဴလို႔၊ငယ္ငယ္ေလးနဲ႔အလုပ္ႀကိဳးစားသူ၊လူႀကီးတစ္ေယာက္လိုဘဲဆုံးမတဲ့သူ ။

Support ေပးသူေလး ခုခ်ိန္မွာ အျပည့္ဝစခ်စ္ေပးေတာ့မယ္ ဆိုၿပီးေတာ့သူမရဲ့ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာထက္မွာေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္၊

 

စာဖတ္ပရိတ္သတ္ႀကီးမ်ားအတြက္ျပန္လည္တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.