Categories
သတင္း

လက္ေတြ႕မွပဲ ယုံေတာ့တယ္ အီး (၁၀၂) လုံးေပါက္နိုင္တဲ့ အီးဘုရင္ေလးလာပါၿပီ

လက္ေတြ႕မွပဲ ယုံေတာ့တယ္ အီး (၁၀၂) လုံးေပါက္နိုင္တဲ့ အီးဘုရင္ေလးလာပါၿပီ

အီး (၁၀၂) လုံးေပါက္နိုင္တဲ့ အီးဘုရင္ေလးလာပါၿပီ အီး (၁၀၂) လုံးေပါက္နိုင္တဲ့ အီးဘုရင္ေလးလာပါၿပီ

လက္ေတြ႕မွပဲ ယုံေတာ့တယ္ အီး အလုံး (၁၀၀) ေပါက္မယ္ဆိုၿပီး အပိုလက္ေဆာင္ ၂ လုံး နဲ႔ (၁၀၂) ေပါက္ျပသြားတဲ့ အီးဘုရင္ေလးတဲ့ဗ်ာ။

ထူးဆန္းလိုက္တဲ့ကေလး။ ဘယ္လိုေတေတာင္ေလ့က်င့္ထားသလဲဟ။ တဲ့လင့္မွာဝင္ၿပိဳင္သင့္တယ္။

ဒီကေလးမ်ိဳးေမြးထားတဲ့မိဘေတြေတာ့ အီေစာ္နံလို႔ ေသရလိမ့္မယ္။

ကဲ မယုံရင္ ဗြီယိုဖိုင္သာၾကည့္လိုက္ဗ်ာ။ လက္လံတယ္ လက္လံတယ္
crd

လက္ေတြ႕မွပဲ ယုံေတာ့တယ္ အီး (၁၀၂) လုံးေပါက္နိုင္တဲ့ အီးဘုရင္ေလးလာပါၿပီ

 

အီး (၁၀၂) လုံးေပါက္နိုင္တဲ့ အီးဘုရင္ေလးလာပါၿပီ အီး (၁၀၂) လုံးေပါက္နိုင္တဲ့ အီးဘုရင္ေလးလာပါၿပီ

လက္ေတြ႕မွပဲ ယုံေတာ့တယ္ အီး အလုံး (၁၀၀) ေပါက္မယ္ဆိုၿပီး အပိုလက္ေဆာင္ ၂ လုံး နဲ႔ (၁၀၂) ေပါက္ျပသြားတဲ့ အီးဘုရင္ေလးတဲ့ဗ်ာ။

ထူးဆန္းလိုက္တဲ့ကေလး။ ဘယ္လိုေတေတာင္ေလ့က်င့္ထားသလဲဟ။ တဲ့လင့္မွာဝင္ၿပိဳင္သင့္တယ္။

ဒီကေလးမ်ိဳးေမြးထားတဲ့မိဘေတြေတာ့ အီေစာ္နံလို႔ ေသရလိမ့္မယ္။

ကဲ မယုံရင္ ဗြီယိုဖိုင္သာၾကည့္လိုက္ဗ်ာ။ လက္လံတယ္ လက္လံတယ္
crd

လက္ေၾတ႕မြပဲ ယုံေတာ့တယ္ အီး (၁၀၂) လုံးေပါက္ႏိုငၲဲ့ အီးဘုရင္ေလးလာပါၿပီ

အီး (၁၀၂) လုံးေပါက္ႏိုငၲဲ့ အီးဘုရင္ေလးလာပါၿပီ အီး (၁၀၂) လုံးေပါက္ႏိုငၲဲ့ အီးဘုရင္ေလးလာပါၿပီ

လက္ေၾတ႕မြပဲ ယုံေတာ့တယ္ အီး အလုံး (၁၀၀) ေပါကၼယၦိဳၿပီး အပိုလက္ေဆာင္ ၂ လုံး နဲ႔ (၁၀၂) ေပါက္်ပၾသားတဲ့ အီးဘုရင္ေလးတဲ့ဗ္ာ။

ထူးဆႏ္းလိုကၱဲ့ေကလး။ ဘယႅိဳေေတတာင္ေလ့က္င့ၳားသလဲဟ။ တဲ့လင့ၼြာဝင္ၿပိဳင္သင့ၱယ္။

ဒီေကလးမ္ိဳးေျမးထားတဲ့မိေဘေၾတတာ့ အီေစာၷံလို႔ ေသရလိမ့ၼယ္။

ကဲ မယုံရင္ ၿဗီယိုဖိုင္သာၾကည့ႅိဳကၺ္ာ။ လကႅံတယ္ လကႅံတယ္
crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.