မိမိသီးခ်င္းကို ခြင့္ျပဳခ်က္မယူပဲ သီခ်င္းမ်ားကို ေၾကာ္ျငာဆန္ဆန္ အျမတ္ထုတ္ကာ ျပန္လည္သီဆိုေနမႈမ်ားအား ဒဲ့ေျပာလိုက္တဲ့ အဆိုေတာ္ အဲလက္စ္

မိမိသီးခ်င္းကို ခြင့္ျပဳခ်က္မယူပဲ သီခ်င္းမ်ားကို ေၾကာ္ျငာဆန္ဆန္ အျမတ္ထုတ္ကာ ျပန္လည္သီဆိုေနမႈမ်ားအား ဒဲ့ေျပာလိုက္တဲ့ အဆိုေတာ္ အဲလက္စ္


ေတးသီခ်င္းေကာင္းမ်ားစြာ ကို ၾကည္လင္ျပတ္သားေသာ အသံျဖင့္ ပရိတ္သတ္ေတြရင္ထဲကိုေရာက္ေအာင္

 

ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး ပရိတ္သတ္ေတြရဲ႕ စိတ္ႏွလုံးကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္ထားသူလို႔ဆိုလာရင္ အဆိုေတာ္ အဲလက္စ္

ကို ခ်န္ခဲ့လို႔မရပါဘူး။အဆိုေတာ္ အဲလက္စ္ ဟာ ပရိတ္သတ္ေတြရင္ထဲ ပါးစပ္ထဲ စြဲၿမဲေနေစမယ့္ ေတးသီခ်င္းေကာင္းေတြကို

သီဆိုခဲ့ၿပီး ကိုအဲလက္စ္ ရဲ႕ ေတးသီခ်င္းေတြကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးလို႔ ျပန္ဆိုသူေတြရွိသလို ေၾကာ္ျငာဆန္ဆန္အျမတ္ထုတ္

သူမ်ားလည္းေပါမ်ားလာပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ကိုအဲလက္စ္ ရဲ႕ Admin Team က သူ႔ရဲ႕ ေတးသီခ်င္းကို ေၾကာ္ျငာဆန္ဆန္

အျမတ္ထုတ္လိုသူေတြအတြက္ ကိုအဲလက္စ္ ရဲ႕ သီခ်င္းမ်ားအား Facebook, Instagram, Tiktok ႏွင့္ Youtube မ်ားေပၚတြင္

Commercial ဆန္ဆန္ Cover သီခ်င္းမ်ား အျဖစ္ ျပန္လည္သီဆိုျခင္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳလာမွာမဟုတ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္လာခဲ့ပါတယ္

။ ဒါတင္သာမက သီခ်င္းမ်ားအား ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ Lyrics Video ျပဳလုပ္ျခင္း၊ Video Clips မ်ားတြင္ ထည့္သြင္း
အသုံးျပဳျခင္း၊ ယခင္က ႐ိုက္ကူး ထုတ္လႊင့္ၿပီးေသာ Music Video မ်ားအား ျပန္လည္ကူးယူတင္ျပျခင္းမ်ားကို

 

ကိုအဲလက္စ္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ အသုံးမျပဳၾကပါရန္ ပန္ၾကားအပ္ပါေၾကာင္း ၊ ကိုအဲလက္စ္ ကို ခ်စ္ခင္အားေပးလို႔

ဝါသနာအရ ကိုယ္တိုင္တီးခတ္သီဆိုၾကတဲ့ သီခ်င္းခ်စ္သူပရိသတ္မ်ားအတြက္ ေတာ့ ဘာမွမေျပာလိုေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားပါေသးတယ္။

ေတးသီခ်င္းေကာင္းမ်ားစြာ ကို ၾကည္လင္ျပတ္သားေသာ အသံျဖင့္ ပရိတ္သတ္ေတြရင္ထဲကိုေရာက္ေအာင္ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး

ပရိတ္သတ္ေတြရဲ႕ စိတ္ႏွလုံးကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္ထားသူလို႔ဆိုလာရင္ အဆိုေတာ္ အဲလက္စ္ ကို ခ်န္ခဲ့လို႔မရပါဘူး။အဆိုေတာ္ အဲလက္စ္ ဟာ ပရိတ္သတ္ေတြရင္ထဲ ပါးစပ္ထဲ စြဲၿမဲေနေစမယ့္ ေတးသီ

 

ခ်င္းေကာင္းေတြကို သီဆိုခဲ့ၿပီး ကိုအဲလက္စ္ ရဲ႕ ေတးသီခ်င္းေတြကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးလို႔ ျပန္ဆိုသူေတြရွိသလို ေၾကာ္ျငာဆန္ဆန္အျမတ္ထုတ္သူမ်ားလည္းေပါမ်ားလာပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကိုအဲလက္စ္ ရဲ႕ Admin Team က သူ႔ရဲ႕ ေတးသီခ်င္းကို ေၾကာ္ျငာဆန္ဆန္အျမတ္ထုတ္လိုသူေတြအတြက္ ကိုအဲလက္စ္ ရဲ႕ သီခ်င္းမ်ားအား

Facebook, Instagram, Tiktok ႏွင့္ Youtube မ်ားေပၚတြင္ Commercial ဆန္ဆန္ Cover သီခ်င္းမ်ား အျဖစ္ ျပန္လည္သီဆိုျခင္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳလာမွာမဟုတ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္လာခဲ့ပါတယ္။

ဒါတင္သာမက သီခ်င္းမ်ားအား ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ Lyrics Video ျပဳလုပ္ျခင္း၊ Video Clips မ်ားတြင္ ထည့္သြင္း အသုံးျပဳျခင္း၊ ယခင္က

႐ိုက္ကူး ထုတ္လႊင့္ၿပီးေသာ Music Video မ်ားအား ျပန္လည္ကူးယူတင္ျပျခင္းမ်ားကို ကိုအဲလက္စ္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ အသုံးမျပဳၾကပါရန္ ပန္ၾကားအပ္ပါေၾကာင္း ၊

ကိုအဲလက္စ္ ကို ခ်စ္ခင္အားေပးလို႔ ဝါသနာအရ ကိုယ္တိုင္တီးခတ္သီဆိုၾကတဲ့ သီခ်င္းခ်စ္သူပရိသတ္မ်ားအတြက္ ေတာ့ ဘာမွမေျပာလိုေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားပါေသးတယ္။
crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.