(၂၅ .၅ .၂၀၂၂ – ဗုဒၶဟူးေန႔) ယေန႔ အတြက္ -ေရႊေဈး ၊စက္သုံးဆီေဈးႏွင့္ ျပည္တြင္း နိုင္ငံတကာေငြလဲႏႈန္းမ်ား

(၂၅ .၅ .၂၀၂၂ – ဗုဒၶဟူးေန႔) ယေန႔ အတြက္ -ေရႊေဈး ၊စက္သုံးဆီေဈးႏွင့္ ျပည္တြင္း နိုင္ငံတကာေငြလဲႏႈန္းမ်ား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္းသည္ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလၽွင္

အရြက္ေဈး က်ပ္ 2035~2045 ဝန္းက်င္ျဖစ္သည္။

ဗဟိုဘဏ္ ရည္ညႊန္းေဈး က်ပ္ 1850 (± 3)ျဖစ္ပါသည္။

အျခားေငြေၾကး ေငြလဲႏႈန္းမ်ားမွာ

ယူရို ေဒၚလာ 2150 က်ပ္

ေလးရွား ရင္းဂစ္ 463 က်ပ္၊

ထိုင္း ဘတ္ 61 က်ပ္၊

ဂ်ပန္ ယန္း 17.5 က်ပ္၊

 

တ႐ုတ္ ယြမ္ 320 က်ပ္တို႔ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ ေရႊေဈးႏႈန္းမွာ

အကယ္ဒမီ မီးလင္းအေခါက္ေရႊေဈး 2046,000 ဝန္းက်င္ျဖစ္ပါသည္။

၁၅ ပဲရည္ ေရႊေဈးႏႈန္းမွာ 1929500 ဝန္းက်င္ျဖစ္ပါသည္။

ကမၻာ့ေရႊေဈး တစ္ေအာင္စ အေမရိကန္ေဒၚလာ 1856 ဝန္းက်င္ရွိပါသည္။

25.5.2022(ဗုဒၶဟူးေန႔) ျပည္တြင္းဆီေဈးႏႈန္းမ်ား

(၂၅ .၅ .၂၀၂၂ – ဗုဒၶဟူးေန႔) ယေန႔ အတြက္ -ေရႊေဈး ၊စက္သုံးဆီေဈးႏွင့္ ျပည္တြင္း နိုင္ငံတကာေငြလဲႏႈန္းမ်ား

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္းသည္ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလၽွင္

အရြက္ေဈး က်ပ္ 2035~2045 ဝန္းက်င္ျဖစ္သည္။

ဗဟိုဘဏ္ ရည္ညႊန္းေဈး က်ပ္ 1850 (± 3)ျဖစ္ပါသည္။

အျခားေငြေၾကး ေငြလဲႏႈန္းမ်ားမွာ

ယူရို ေဒၚလာ 2150 က်ပ္

ေလးရွား ရင္းဂစ္ 463 က်ပ္၊

ထိုင္း ဘတ္ 61 က်ပ္၊

ဂ်ပန္ ယန္း 17.5 က်ပ္၊

 

တ႐ုတ္ ယြမ္ 320 က်ပ္တို႔ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ ေရႊေဈးႏႈန္းမွာ

အကယ္ဒမီ မီးလင္းအေခါက္ေရႊေဈး 2046,000 ဝန္းက်င္ျဖစ္ပါသည္။

၁၅ ပဲရည္ ေရႊေဈးႏႈန္းမွာ 1929500 ဝန္းက်င္ျဖစ္ပါသည္။

ကမၻာ့ေရႊေဈး တစ္ေအာင္စ အေမရိကန္ေဒၚလာ 1856 ဝန္းက်င္ရွိပါသည္။

25.5.2022(ဗုဒၶဟူးေန႔) ျပည္တြင္းဆီေဈးႏႈန္းမ်ား

ရန္ကုန္

ဓာတ္ဆီေဈးႏႈန္း

92 Ron Octane က်ပ္

95 Ron Octane 2175 က်ပ္

ဒီဇယ္ေဈးႏႈန္း

Diesel -2140 က်ပ္

Premium Diesel 2165 က်ပ္

မႏၲေလး

ဓာတ္ဆီေဈးႏႈန္း

92 Ron Octane ; 2105 က်ပ္

95 Ron Octane 2220 က်ပ္

ဒီဇယ္ေဈးႏႈန္း

Diesel 2185 က်ပ္

Premium Diesel 2215 က်ပ္

ေနျပည္ေတာ္ ( တပ္ကုန္း )

ဓာတ္ဆီေဈးႏႈန္း

92 Ron Octane 2115 က်ပ္

95 Ron Octane 2235 က်ပ္

ဒီဇယ္ေဈးႏႈန္း

Diesel 2195 က်ပ္

Premium Diesel 2225 က်ပ္

ေဖာ္ျပပါေဈးႏႈန္းမ်ားမွ အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲနိုင္ပါသည္။crd

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*