သ႐ုပ္ေဆာင္ရဲတိုက္ အျမင့္ဆုံးျပစ္ဒဏ္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရ

သ႐ုပ္ေဆာင္ရဲတိုက္ အျမင့္ဆုံးျပစ္ဒဏ္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရ


သ႐ုပ္ေဆာင္ရဲတိုက္ အျမင့္ဆုံးျပစ္ဒဏ္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ႏွစ္ခ်မွတ္ခံရ စုစုေပါင္း ေထာင္ဒဏ္ ၁၃ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ခံထားရ

သ႐ုပ္ေဆာင္ရဲတိုက္ကို မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆(ဂ)/၂၃ျဖင့္ အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီ၏ အေနာက္ပိုင္းခရိုင္တရား႐ုံးက အျမင့္ဆုံးျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ႏွစ္ခ်မွတ္လိုက္သည္။

“အေနာက္ပိုင္းခရိုင္တရား႐ုံးက ဒီေန႔ အမိန႔္ခ်တာအလုပ္ၾကမ္းနဲ႔ေထာင္ဒဏ္ ဆယ္ႏွစ္။အယူခံဝင္သြားမယ္။ “ဟု ဆာတိုရီထုတ္လုပ္ေရးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

 

သ႐ုပ္ေဆာင္ရဲတိုက္သည္ က်န္းမာေရးအေျခအေနေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း ယေန႔ ႐ုံးခ်ိန္း၌ စိတ္လႈပ္ရွားေနေသာေၾကာင့္ သုံးခါအန္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ရဲတိုက္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၂၁ ဧၿပီ ၃ ရက္တြင္ သမိုင္းလမ္းဆုံ၌ စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး စိတ္ႂကြမူးယစ္ေဆးျပား လက္ဝယ္ေတြ႕ရွိသည္ဟုဆိုကာ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစ‌ေသာေဆးဝါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆(ဂ) ျဖင့္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၌ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

 

ထို႔ေနာက္ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာအတြင္းက ျပစ္မႈေဟာင္းကို ထပ္မံက်ဴးလြန္သည္ဟုဆိုကာ ပုဒ္မ ၂၃ ျဖင့္ အေနာက္ပိုင္းခရိုင္တရား႐ုံး၌ စစ္ေဆးကာ အမိန႔္ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရဲတိုက္သည္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး၌ ျပည္သူႏွင့္အတူပါဝင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၅၀၅ (က) ျဖင့္ မတရား တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာအတြင္း၌ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ႏွစ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

သ႐ုပ္ေဆာင္ရဲတိုက္ အျမင့္ဆုံးျပစ္ဒဏ္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ႏွစ္ခ်မွတ္ခံရ စုစုေပါင္း ေထာင္ဒဏ္ ၁၃ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ခံထားရ

သ႐ုပ္ေဆာင္ရဲတိုက္ကို မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆(ဂ)/၂၃ျဖင့္ အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီ၏ အေနာက္ပိုင္းခရိုင္တရား႐ုံးက အျမင့္ဆုံးျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ႏွစ္ခ်မွတ္လိုက္သည္။

“အေနာက္ပိုင္းခရိုင္တရား႐ုံးက ဒီေန႔ အမိန႔္ခ်တာအလုပ္ၾကမ္းနဲ႔ေထာင္ဒဏ္ ဆယ္ႏွစ္။အယူခံဝင္သြားမယ္။ “ဟု ဆာတိုရီထုတ္လုပ္ေရးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

သ႐ုပ္ေဆာင္ရဲတိုက္သည္ က်န္းမာေရးအေျခအေနေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း ယေန႔ ႐ုံးခ်ိန္း၌ စိတ္လႈပ္ရွားေနေသာေၾကာင့္ သုံးခါအန္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ရဲတိုက္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၂၁ ဧၿပီ ၃ ရက္တြင္ သမိုင္းလမ္းဆုံ၌ စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး စိတ္ႂကြမူးယစ္ေဆးျပား လက္ဝယ္ေတြ႕ရွိသည္ဟုဆိုကာ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစ‌ေသာေဆးဝါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆(ဂ) ျဖင့္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၌ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာအတြင္းက ျပစ္မႈေဟာင္းကို ထပ္မံက်ဴးလြန္သည္ဟုဆိုကာ ပုဒ္မ ၂၃ ျဖင့္ အေနာက္ပိုင္းခရိုင္တရား႐ုံး၌ စစ္ေဆးကာ အမိန႔္ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရဲတိုက္သည္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး၌ ျပည္သူႏွင့္အတူပါဝင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၅၀၅ (က) ျဖင့္ မတရား တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာအတြင္း၌ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ႏွစ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published.