စက္သုံးဆီတစ္လီတာ က်ပ္ ၂၃၀၀ ေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္

စက္သုံးဆီတစ္လီတာ က်ပ္ ၂၃၀၀ ေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္

နယ္ၿမိဳ႕ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအခ်ိဳ႕၌ စက္သုံးဆီတစ္လီတာ က်ပ္ ၂၃၀၀ ေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္လၽွက္ရွိေန တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ နယ္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ စက္သုံးဆီေဈး တစ္လီတာ က်ပ္ ၂၃၀၀ ေက်ာ္အထိ

ေဈးျမင့္တက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံစက္သုံးဆီ တင္သြင္းသိုေလွာင္ျဖန႔္ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
စက္သုံးဆီေဈးမ်ားမွာ ေမလ ၂၈ ရက္ ေဈးႏႈန္းအရ ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ လက္လီေဈး ဒီဇယ္တစ္လီတာလၽွင္

၂၃၉၅ က်ပ္၊ ပရီမီယံဒီဇယ္တစ္လီတာလၽွင္ ၂၃၉၅ က်ပ္၊ ေအာက္တိန္း 92 Ron တစ္လီတာလၽွင္ က်ပ္ ၂၂၆၀၊ ေအာက္တိန္း 95 Ron တစ္လီတာ ၂၃၇၀ က်ပ္ဝန္းက်င္ျဖင့္ ေဈးျမင့္တက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ဒီဇယ္တစ္လီတာလၽွင္ ၂၃၉၅က်ပ္၊ ပရီမီယံဒီဇယ္တစ္လီတာလၽွင္ ၂၃၉၅ က်ပ္၊ ေအာက္တိန္း 92 Ron တစ္လီတာလၽွင္ က်ပ္၂၂၅၅က်ပ္၊ ေအာက္တိန္း 95 Ron တစ္လီတာလၽွင္ ၂၃၇၀ က်ပ္ ဝန္းက်င္ျဖင့္ ေဈးထပ္မံျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

ကမၻာ့ေရနံေဈးမွာမူ လတ္တေလာ ေဈးႏႈန္းအရ ေရနံတစ္စည္လၽွင္ ၁၁၇ ေဒၚလာအထိ ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံစက္သုံးဆီတင္သြင္းေရာင္းခ်ျဖန႔္ျဖဴးေရးအသင္း၏ သတင္းျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေမ ၂၁ ရက္က စက္သုံးဆီတန္ခ်ိန္ေပါင္း ၃၇၀၀၀ ေက်ာ္ ဆိပ္ကမ္းတြင္ဆီခ်ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
crd

စက္သုံးဆီတစ္လီတာ က်ပ္ ၂၃၀၀ ေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္

 

နယ္ၿမိဳ႕ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအခ်ိဳ႕၌ စက္သုံးဆီတစ္လီတာ က်ပ္ ၂၃၀၀ ေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္လၽွက္ရွိေန တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ နယ္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ စက္သုံးဆီေဈး တစ္လီတာ က်ပ္ ၂၃၀၀ ေက်ာ္အထိ

ေဈးျမင့္တက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံစက္သုံးဆီ တင္သြင္းသိုေလွာင္ျဖန႔္ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
စက္သုံးဆီေဈးမ်ားမွာ ေမလ ၂၈ ရက္ ေဈးႏႈန္းအရ ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ လက္လီေဈး ဒီဇယ္တစ္လီတာလၽွင္

၂၃၉၅ က်ပ္၊ ပရီမီယံဒီဇယ္တစ္လီတာလၽွင္ ၂၃၉၅ က်ပ္၊ ေအာက္တိန္း 92 Ron တစ္လီတာလၽွင္ က်ပ္ ၂၂၆၀၊ ေအာက္တိန္း 95 Ron တစ္လီတာ ၂၃၇၀ က်ပ္ဝန္းက်င္ျဖင့္ ေဈးျမင့္တက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ဒီဇယ္တစ္လီတာလၽွင္ ၂၃၉၅က်ပ္၊ ပရီမီယံဒီဇယ္တစ္လီတာလၽွင္ ၂၃၉၅ က်ပ္၊ ေအာက္တိန္း 92 Ron တစ္လီတာလၽွင္ က်ပ္၂၂၅၅က်ပ္၊ ေအာက္တိန္း 95 Ron တစ္လီတာလၽွင္ ၂၃၇၀ က်ပ္ ဝန္းက်င္ျဖင့္ ေဈးထပ္မံျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

ကမၻာ့ေရနံေဈးမွာမူ လတ္တေလာ ေဈးႏႈန္းအရ ေရနံတစ္စည္လၽွင္ ၁၁၇ ေဒၚလာအထိ ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံစက္သုံးဆီတင္သြင္းေရာင္းခ်ျဖန႔္ျဖဴးေရးအသင္း၏ သတင္းျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေမ ၂၁ ရက္က စက္သုံးဆီတန္ခ်ိန္​ေပါင္း ၃၇၀၀၀ ​ေက်ာ္ ဆိပ္ကမ္းတြင္ဆီခ်ခဲ့​​​ေၾကာင္းသိရသည္။
crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.