ဆရာမေလး စုစုစံကေတာ့ မိုးထပ္ရြာမယ့္ ေဒသေတြကို ေျပာလိုက္ပါၿပီ

ဆရာမေလး စုစုစံကေတာ့ မိုးထပ္ရြာမယ့္ ေဒသေတြကို ေျပာလိုက္ပါၿပီ

၂၀၂၂ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ရက္ေန႔ ၂၆ရက္ေန႔ ၂၇ရက္ေန႔ေတြမွာ ခ်င္းျပည္နယ္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေတြမွာ မိုးေတြ ရြာနိုင္ျပန္ပါတယ္။ ရက္ေဝးေလးေတြ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းေပးေနတာက ႀကိဳတင္သိရွိၿပီး ေရထိပ်က္စီးနိုင္မႈမရွိေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲလုပ္ေဆာင္နိုင္ ၾကရန္အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၁-၁-၂၀၂၂ ရက္ေန႔ ဧရာဝတီတိုင္းေတာင္ပိုင္း ရန္ကုန္တိုင္း ပဲခူးတိုင္းအေရွ႕ပိုင္း ေနျပည္ေတာ္ ကယားျပည္နယ္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းေတြမွာ မိုးရြာသြန္းနိုင္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ တနသၤာရီတိုင္းေျမာက္ပိုင္း မြန္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္နယ္ေတြမွာမိုးႀကီးနိုင္ပါတယ္။

၂၁-၁-၂၀၂၂ ရက္ေန႔ မြန္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္နယ္ ခန္႔မွန္းေပးခ်က္အတိုင္းပဲ မိုးေတြရြာပါမယ္ ၂၁-၁-၂၀၂၂ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္ ကယားျပည္နယ္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ေတြမွာ မိုးေတြရြာနိုင္ပါတယ္။

၂၁-၁-၂၀၂၂ ရက္ေန႔ ေကာ့မႉး ကြမ္းၿခံကုန္း တြံေတး ဒလ ရန္ကုန္ သံလၽွင္ ေက်ာက္တန္း တံတား သုံးခြ သကၠလ သနပ္ပင္ ကဝ ပဲခူး ေညာင္ေလးပင္ မိုးေတြရြာနိုင္ပါတယ္။ ၂၁-၁-၂၀၂၂ ရက္ေန႔ ခ်င္းျပည္နယ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဟုမၼလင္း ထမံသီ နန္းယြန္း ခႏၲီး လဟယ္ ေဒသေတြမွာမိုးနဲ႔အတူ မိုးသီးေႂကြျခင္းေတြျဖစ္ေပၚနိုင္ပါတယ္။ ၂၁-၁-၂၀၂၂ ရက္ေန႔ ခႏၲီး ဖားကန္႔ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေဒသတခ်ိဳ႕ေတြမွာ မိုးနဲ႔အတူေအးၿပီး မိုးသီးက်နိုင္ပါတယ္။

၂၆-၁-၂၀၂၂ ရက္ေန႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ခ်င္းျပည္နယ္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေတြမွာ မိုးရြာနိုင္ပါတယ္။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္နိုင္ၾကေစရန္ အတြက္ ရက္ႀကိဳတင္ ခန္႔မွန္းေပးလိုက္တာ ျဖစ္စ္ပါတယ္။

၂၁-၁-၂၀၂၂ ရက္ေန႔ မနက္ ၁၀ နာရီ ၄၅ မိနစ္အခ်ိန္မွ ေနာက္ ၂၄နာရီအတြင္း ထိုင္းနိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ဝန္းက်င္ႏွင့္ ပတၱရားကမ္းေျခမွာ မိုးႀကီးနိုင္ပါတယ္ ထိုင္းေရာက္ျမန္မာေတြေဘးကင္းၾကပါေစ။ ၂၁-၁-၂၀၂၂ ရက္ေန႔ က်ိဳက္ခမီ စက္စဲ သံျဖဳဇရပ္ လမိုင္း ေရးမွာ မိုးေတြ ရြာနိုင္ပါတယ္။ ၂၁-၁-၂၀၀ ရက္ေန႔ ထိုင္းျမန္မာ လာအိုနယ္စပ္ မိုးႀကီးမယ္ေနာ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published.