ေဆာင္းတြင္းမွာ က်န္းမာေရးနဲ႔ညီညြတ္ေအာင္ စားသံုးသင့္ေသာ အစားအစာမ်ား

07/02/2021 admin 0

ေဆာင္းတြင္းမွာ က်န္းမာေရးနဲ႔ညီညြတ္ေအာင္ စားသံုးသင့္ေသာ အစားအစာမ်ား ေဆာင္းတြင္းလို ေအးတဲ့အခါမွာ ႏြမ္းလ်လ်နဲ႔ ေမာပန္းသလို ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ မွန္ကန္တဲ့ အစားအစာကို ေရြးခ်ယ္ျပီး သင့္ရဲ႕စြမ္းအင္ကို ညီညီမွ်မွ်ေလး သံုးခ်င္တယ္ဆိုရင္ – ၁။ အခြံမာသီးေတြနဲ႔ သစ္သီးေျခာက္ေလးေတြ ေဆာင္ထားပါ။ သူတို႔ေတြက စြမ္းအင္ကို ပံုမွန္ထုတ္ေပးျပီး ကိုယ္တြင္းက သၾကားဓာတ္ပမာဏကို […]