ႏွစ္ေပါင္း(80)ၾကာျမင့္ခ်ိန္မွ အမႊာဆင္ေလးကို ေမြးဖြားႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဆင္မႀကီးရဲ႕ ထူးျခားျဖစ္ရပ္

02/10/2021 admin 0

ႏွစ္ေပါင္း(80)ၾကာျမင့္ခ်ိန္မွ အမႊာဆင္ေလးကို ေမြးဖြားႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဆင္မႀကီးရဲ႕ ထူးျခားျဖစ္ရပ္ ဆင္ေလးေတြဟာထူးျခားပီး၊ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့တိရိစာၦန္ေလးေတြထဲကသတၱဝါတစ္ေကာင္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ကမာၻေပၚမွာရွိတဲ့ဆင္ေလးေတြရဲ႕ မေကာင္းေၾကာင္းကိုေတာ့ၾကားဖူးဟန္မရွိေပမဲ့၊အၿမဲခ်စ္စရာေကာင္းတာေၾကာင့္ေကာင္းတဲ့သတင္းေတြကိုပဲယူေဆာင္လာတတ္တဲ့သတၱဝါမ်ားလို႔ေျပာရမွာပါ။ ယခုတစ္ေခါက္မွာလဲ Sri Lanka ေဒသကထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးစခန္းက၊အသက္(25)ႏွစ္အ႐ြယ္ Surangi အမည္ေပးထားတဲ့ဆင္မႀကီးတစ္ေကာင္ဟာ၊အမႊာဆင္ေပါက္အထီးေလး ကိုေမြးဖြားခဲ့တာေၾကာင့္ထူးျခားသတင္းေလးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ဆင္မႀကီး Surangi ဟာလြန္ခဲ့တဲ့(2009)ခုႏွစ္တုန္းကဆင္တစ္ေကာင္ေမြးဖြားဖူးပီး၊ယခုႏွစ္မွာမွအမႊာဆင္ေပါက္ေလးကိုထပ္မံေမြးဖြားခဲ့တာပါ။ ေဘးမဲ့ဆင္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးစခန္းက၊ဆင္အေကာင္ေရေပါင္း(7,500)ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ရာမွ၊ယခုလိုႏွစ္ေပါင္း(80)ၾကာမွာဆင္အမႊာေပါက္ေလးကိုေမြးဖြားလာတာပဲျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့(1941)ခုႏွစ္မွာတစ္ႀကိမ္တစ္ခါသာဆင္အမႊာေမြးတာရွိဖူးပီး၊ယခုလိုႏွစ္ေပါင္း(80)ၾကာမွဆင္မႀကီး Surangi အလွည့္မွာ၊အမႊာဆင္ေပါက္အထီးေလးေမြးဖြားလာခဲ့တာလို႔သိရပါတယ္။ အမႊာျဖစ္တာေၾကာင့္အျခားတစ္ေကာင္တည္းေမြးတဲ့အေကာင္ေတြထက္ေသးေပမဲ့လဲ၊ႏွစ္ေကာင္လုံးက်န္းမာေရးေကာင္းတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း(80)ၾကာျမင့္ခ်ိန္မွအမႊာဆင္ေလးကိုေမြးဖြားႏိုင္ခဲ့တဲ့ဆင္မႀကီးရဲ႕ထူးျခားျဖစ္ရပ္ ဆင္ေလးေတြဟာထူးျခားပီး၊ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့တိရိစာၦန္ေလးေတြထဲကသတၱဝါတစ္ေကာင္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ကမာၻေပၚမွာရွိတဲ့ဆင္ေလးေတြရဲ႕ မေကာင္းေၾကာင္းကိုေတာ့ၾကားဖူးဟန္မရွိေပမဲ့၊အၿမဲခ်စ္စရာေကာင္းတာေၾကာင့္ေကာင္းတဲ့သတင္းေတြကိုပဲယူေဆာင္လာတတ္တဲ့သတၱဝါမ်ားလို႔ေျပာရမွာပါ။ ယခုတစ္ေခါက္မွာလဲ […]