မဂၤလာပြဲႏွစ္ပြဲအတြက္ ဆက္တိုက္ သတို႔သမီးအရံလုပ္ေပးခဲ့ရင္း ပင္ပန္းလြန္းလို႔ ေသလုနီးပါးဖ်ားနာခဲ့ရတဲ့ မိန္းကေလး

07/10/2021 admin 0

မဂၤလာပြဲႏွစ္ပြဲအတြက္ ဆက္တိုက္ သတို႔သမီးအရံလုပ္ေပးခဲ့ရင္း ပင္ပန္းလြန္းလို႔ ေသလုနီးပါးဖ်ားနာခဲ့ရတဲ့ မိန္းကေလး မဂၤလာေဆာင္ပြဲမ်ားကိုတက္ေရာက္ျခင္းဟာ စိတ္ဝင္စားစရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းမွာလူႏွစ္ဦး၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို တရားဝင္ေၾကျငာလိုက္တဲ့အခိုက္အတန႔္က ေပ်ာ္စရာေကာင္းပါတယ္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ မဂၤလာပြဲစီစဥ္ျခင္းရဲ႕ေနာက္ကြယ္က ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္ေစႏိုင္တာေၾကာင့္ အိပ္မက္ဆိုးတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သတို႔သမီးအရံေတြဟာ သတို႔သမီးရဲ႕ကိစၥအဝဝကို အကုန္လိုက္လုပ္ေပးရတာေၾကာင့္ ၎တို႔က ပို၍ပင္ ပင္ပန္းၾကရပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ စီခြၽမ္ျပည္နယ္ Wenzhou […]